Zaproszenia ślubne tekst najlepsze propozycje

Nie wiesz, jaki tekst umieścić na zaproszeniach ślubnych? Szukasz podpowiedzi i pomysłów? Sprawdź nasze propozycje na najpopularniejsze teksty do zaproszeń ślubnych!

TEKST 1

.....................................
oraz
..................................
mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia ..................
w Kościele ................ w ................. .
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
.............................................................
na przyjęcie do ................
przy ulicy ................... w ................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do .............

TEKST 2

.......................................
oraz
........................................


za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić
Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić,
iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
A stanie się to .................
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w Kościele ............ w ...............,
gdy zegary godzinę ......... wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają Rodzice i Narzeczeni.

TEKST 3

Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

..............................................

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Sz. P. ...........................................
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
.........................,
gdy dzwony wybiją godzinę .........
w kościele św................. w ...............

TEKST 4

W najpiękniejszym dniu swego życia .............,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę .......,
w Kościele św. ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia
.........................................................

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ..........................
Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się
w Restauracji ............ w ...........TEKST 5

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
ma zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
(data ślubu)
Panna Młoda: …….
Pan Młody: ………

w pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie

AKT I "Dla Duszy"
Ślub Kościelny dnia………., godzina ……….
w kościele ………….. w …………

AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w……….
przy ulicy …….. w ………

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………

TEKST 6

.............................................

serdecznie zawiadamiają,
że dnia …….. o godz. ………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas
Mszy Świętej w Kościele ……….. w ………..
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ..................................................

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do ………….
przy ul. ……… w ……...
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………

TEKST 7

Pełna szczerych chęci i ochoty

...............................................

oraz Bogu ducha winien

...................................................

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia ……….. o godzinie …………..
w Kościele …………….
przy ul. …………. w ………...

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do ………… przy ul. ………… w …………….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………

TEKST 8

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

......................................................

serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się …………. o godzinie ……………w Kościele ………….
przy …………. w …………..
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji ………….. w …………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………

TEKST 9

Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

..........................................................

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy serdecznie

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się ……………. o godzinie …………w Kościele …………

przy ul. .……………. w …………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji …………. w …………...

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………….

TEKST 10

Na podstawie artykułu 12 paragraf 3

...........................................

skazują się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach.

Ogłoszenie wyroku nastąpi
.................... roku o godz............
w kościele ...........................
przy ul. .................. w ............................
Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się
w ....................................

Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.
Nie potwierdzenie przybycia do dnia .........................
grozi karą pozbawienia wolności.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

TEKST 11

........................................................................

mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia ............... roku o godzinie ...........
w Kościele ............ w ...............

Po uroczystości zaślubin zapraszamy Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do .................
przy ulicy ............... w .............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ............................

TEKST 12

Osiem lat temu rzecz się ta działa:

dziewczyna piękna
.........................................
chłopca poznała.

Chłopak przystojniak w nią zapatrzony
..............................................................
powiedział sobie: ,,Chcę takiej żony!"

Chodził, przytulał, kwiatki kupował,
kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała,
miłość do chłopca odwzajemniała.

Jak zwyczaj każe się zaręczyli,
ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!

A ceremonia miejsce mieć będzie
w Kościele ............................................
w ..................
....................... roku o godzinie ...............

By blasku dodać uroczystości,
pragniemy widzieć Szanownych Państwa
wśród naszych Gości!

A tuż po ślubie już jako ...................
w ..........................
podejmiemy Was Gości.
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia
do ...............................

Bardzo liczymy, że przybędziecie
i razem z nami się bawić będziecie!

TEKST 13

Ja, ................ i Ja, ........................
Już wkrótce powiemy sobie „TAK”.
..................... roku o godzinie .............
w podniosłej atmosferze staniemy
przed ołtarzem kościoła ……………..
w …………….
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby
dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili
serdecznie zapraszamy.
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.
Po uroczystości miło nam będzie gościć

Sz.P. ..............................
na przyjęciu weselnym w …………….........................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do ………

TEKST 14

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!
..................................................
serdecznie zawiadamiają,
że dnia ....................... roku o godz. ............
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele .............

TEKST 15

W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego.


Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia .................... roku o godzinie ..........
w kościele św. .....................................
......................................................

TEKST 16

„Gdyby na świecie wszystko
działo się rozumnie nic by się nie działo”
Dostojewski


Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia ....................... roku o godzinie ..............
w kościele ....................w ..................
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.
Będzie nam miło wypowiedzieć słowo „Tak”
w Waszej obecności.
....................................................

TEKST 17

Pragniemy z radością powiadomić
W.P. .............................................
że w dniu ..................... roku o godz. ...............
w kościele .....................................
w ....................................
udzielimy sobie Sakramentu Małżeństwa


Gorąco prosimy o modlitwę i udział w tej uroczystości
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne
w restauracji .............. przy ul. .....................
w .............................
......................................................TEKST 18

....................................................


za wielki honor poczytują sobie
wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom,
iż zdecydowali się rodzinę założyć a rody więzami krwi połączyć


A stanie się to .................. Anno Domini ............,
gdy kuranty wybiją godzinę ............
w obliczu władzy Duchownej i zgromadzonych Gości
w kościele .................................
przy ul. ..................... w .....................


Na uroczystość oraz przyjęcie weselne
w .........................................................................
zapraszają


Rodzice i Narzeczeni

TEKST 19

.....................................................................

Z radością zapraszamy na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się ................... roku o godzinie .........
w kościele ......................... przy ul. ................... w ...............

Sz.P. ……………………………………………………………………….

Proszą Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
na przyjęciu weselnym w ..................... w ......................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................

TEKST 20

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
.................................
a wskazówki zegara ku godzinie ............
chylić się będą, natenczas

.....................................
i
....................................

miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele ........................... w ..................
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ……………………………………………………………………….

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w ......................... w ..................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............................

TEKST 21

Ilu przyjaciół i krewnych mamy,
wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie było nikogo brak, kiedy będziemy mówili „Tak”.

...............................................

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ………………………………………………………

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się .......................... roku o godzinie ..................
w kościele .................. w ...................

TEKST 22

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ...................... roku
gdy dzwony wybiją godzinę ..........
w kościele p.w. .................................... przy ul. .........................w ......................
ślubować sobie będą Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

...........................................................

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ………………………………………………………

Rodzice i Narzeczeni.

TEKST 23

Z łaski niebios połączeni wielką miłością,
bardzo szczęśliwi i wielce stremowani,
za wielki honor poczytają sobie zawiadomić, iż

...................................................................

......................... Anno Domini ............. o godzinie .........
w kościele ................................................ w ......................
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść,
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.

By blasku dodać uroczystości pragną widzieć wśród swoich gości

Sz.P. ………………………………………………………

TEKST 24

Ku radości Przyjaciół,
za pozwoleniem najbliższych
ślubować sobie będą dozgonną miłość

.............................................................................

Uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego
odbędzie się dnia ...................... roku o godzinie ................
w kościele p.w. ...................................... przy ul. ..................... w ............................

Na tę uroczystość zapraszają

Sz.P. ………………………………………………………

Rodzice i Narzeczeni.

TEKST 25

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

.........................................................
i
.........................................................

oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu
skazując obydwoje na karę dożywotniego
Związku Małżeńskiego

Wyrok Sądu jest prawomocny
i nie podlega rewizji